راسته بر – عرضی بر نرمال

راسته بر- عرضی بر هواگاز مدل نرمال

دستگاه راسته بر نرمال یکی از ساده ترین دستگاهها برای برش ورقهای آهنی است.این دستگاه با ساختار بسیار ساده خود کمترین نیاز به تعمیر و نگهداری دارد.

این دستگاه میتواند بین 6 تا 12 مشعل برش همزمان داشته باشد.حرکت یکنواخت در دستگاه راستبر اهمیت فراوانی دارد.کمترین لرزش باعث قطع شدن فرآیند برش میگردد.

یکی از مهترین مزایای این دستگاه اینست که فاصله بین مشعلهای برش میتواند تا 11 سانتیمتر کم شود.سیستم قطع و وصل هوای برش و پیش گرم بصورت الکتریکی از روی پنل قابل کنترل میباشد.

تمامی تورچهای برش امکان قرار گرفتن در زاویه جهت عملیات پخزنی را دارند.همچنین سیستم قفل مشعلها امکان تنظیم دقیق هر مشعل و جابجایی همه تورچهای برش بصورت همزمان را بکاربر میدهد.

راستبر
راستبر
راسته بر
راسته بر

 

ردیفشرح شرح
1ابعاد کارگیر6*2 متر
2تعداد مشعل برش6عدد
3حداقل فاصله مشعلها از یکدیگر11 سانتیمتر
4تنظیم فاصله مشعل تا سطح ورق بصورت الکتریکی13سانتیمتر
5تنظیم فاصله مشعل تا سطح ورق بصورت دستی17 سانتیمتر
6سیستم قطع و وصل هواوگاز اصلی (شعله )شیر برقی
7سیستم قطع و وصل هوای کمکی ( برش )شیر برقی
8موتور حرکتیStep motor
9سیستم انتقال نیروانتقال به چرخ
10سیستم گیربکستسمه تایمینگ
11کنترل سرعت حرکت بوسیله ولوماز روی صفحه پنل
12قطع ووصل کلاچ دستگاهاز روی صفحه پنل
13قطع ووصل شیر برقی شعلهاز روی صفحه پنل
14قطع ووصل شیر برقی برشاز روی صفحه پنل
15حداقل سرعت mm/min 100
16حداکثر سرعت mm/min 1000
17موتور بالابرDC 24 V
18شیر برقیCEME ایتالیا
19تورچ برشموریس تایوان

 

امکانات سفارشی

افزودن مشعل عرضی بر

راستبر-عرضی بر
راستبر-عرضی بر

افزودن سیستم جرقه زن اتوماتیک

کنترل ارتفاع مکانیکی مشعها

کنترل ارتفاع راستبر
کنترل ارتفاع راستبر

تنظیم ارتفاع اتوماتیک شعله پلاسما (منبع)