سی ان سی خراطی چوب

سی ان سی خراطی چوب

دستگاه سی ان سی خراطی چوب جهت تراشیدن قطعات مدور مانند پایه ،گلدان،ظروف و اقسام آنها ساخته شده است.این دستگاه در مدلهای یک ،دو،چهار و هشت هد ساخته شده است.مدلهای یک و دو هد بصورت ایستاده و مدلهای چهار و هشت هد بصورت میز متحرک و دکل متحرک  ساخته میشوند.

برای دیدن توضیحات کامل بر روی تصویر کلیک کنید.

خراطی-تک-هد
خراطی-تک-هد